м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-82, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Блоки спеціалізації

Освітня програма бакалавра «Прикладне програмування»

Спеціалізація «Веб-програмування та веб-дизайн«

Веб-технології та веб-дизайн
Методи оброблення зображень
Проектування і програмування сайтів
Віртуальні системи
Скриптові мови
Мультимедійні технології
Комп’ютерна та інженерна графіка
Проектування та впровадження Інтернет і веб-сервісів
Хмарні сервіси

Спеціалізація «Прикладне програмне забезпечення та обчислення«

Прикладне програмне забезпечення
Пакети прикладних програм
Компонентне та предметно орієнтоване програмування
Кросплатформне програмування
Паралельні та розподілені обчислення
Програмування застосунків в середовищі Java
Архітектура мобільних операційних систем і пристроїв
Веб-технології і програмування сайтів
Хмарні сервіси та обчислення


Освітня програма магістра «Управляючі інформаційні системи»

Спеціалізація «Інженерія даних і знань»

Засоби систем оброблення даних
Проектування, впровадження та експлуатація баз даних
Безпека мереж
Інформаційні системи промислових підприємств
Інтелектуальні системи аналізу та звітності на підприємствах
Грід-системи та технології хмарних обчислень
Data science
Електронний бізнес і веб-сервіси

Спеціалізація «Інфокомунікаційні мережі»

Комп’ютерні мережі підприємств
Мережеве програмування
Системи управління інформаційною безпекою згідно з міжнародними стандартами
Системи бездротового широкосмугового доступу
Контролери та їх програмне забезпечення
Інформаційні мережі підприємств
Безпека комп’ютерних мереж
Конвергентні сервісні платформи мереж наступного покоління

Спеціалізація «Комп’ютерна графіка та дизайн»

Комп’ютерна графіка та мультимедіа
Комп’ютерна анімація
Веб-програмування
Графічні презентації в Інтернет
Технології веб-дизайну
Настільні видавничі системи Desktop Publishing
Архітектура веб-систем
Комп’ютерний 3D-дизайн