м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Вступ до магістратури

ВСТУП-2023: Кафедра Прикладних інформаційних систем запрошує на навчання випускників-бакалаврів!

На IT- спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Освiтньо-наукова програма магiстра “Інформацiйнi системи”!

Презентація ОНП Інформаційні системи

Програма подвійного дипломування з Жилінським університетом.

Після успішного завершення навчання випускнику присвоюють кваліфікацію магістр з комп’ютерних наук.

Компетентності випускників: Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній практиці.

Сфера діяльності випускників: Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом прикладних систем, державні та комерційні установи, банки, промислові підприємства, які використовують прикладні інформаційні системи та технології, науково-дослідні та освітні навчальні заклади.

Посади, які можуть займати фахівці:

• Наукові співробітники (обчислювальні системи)
• Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)
• Професіонали в галузі обчислювальних систем
• Професіонали в галузі програмування
• Наукові співробітники (програмування)
• Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації)
• Наукові співробітники (інші галузі обчислень)

Перелік конкурсних предметів:
фахове вступне випробування у вигляді дистанційного тесту.

Перелік документів, необхідних для зарахування на ОС Магістр

Ліцензійний обсяг: 15 осіб

Форма навчання денна. Термін навчання: 2 роки.

Зарахування відбувається за результатами складання іспитів.

Програма фахового вступного випробування