м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Нормативні документи та посилання

Наказ про створення кафедри

Ухвала Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 рр.”” від 25 червня 2018 року

Статут університету

Етичний кодекс університету

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ

Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інформальна освіта – форми освіти, що є цілеспрямованими або ретельно спланованими, але не інституціоналізованими, тобто менше організована та структурована, ніж формальна і неформальна освіта. Інформальна освіта може охоплювати навчальну діяльність в родині, на робочому місці, за місцем проживання і в повсякденному житті, її спрямованість визначається самостійно, родиною або соціумом. Це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Інформаційні бюлетені “Академічна доброчесність Infobulletin”

Про зарахування результатів навчання, підтверджених сертифікатами онлайн платформи Coursera

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про порядок оцінування знань студентів

Положення про студентський гурток факультету інформаційних технологій