м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-82, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Нормативні документи та посилання

Інформальна освіта – форми освіти, що є цілеспрямованими або ретельно спланованими, але не інституціоналізованими, тобто менше організована та структурована, ніж формальна і неформальна освіта. Інформальна освіта може охоплювати навчальну діяльність в родині, на робочому місці, за місцем проживання і в повсякденному житті, її спрямованість визначається самостійно, родиною або соціумом. Це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Інформаційні бюлетені “Академічна доброчесність Infobulletin”

Про зарахування результатів навчання, підтверджених сертифікатами онлайн платформи Coursera

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін