м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Освітня програма “Прикладне програмування”

Освiтньо-професiйна програма бакалавра “Прикладне програмування” (2018 р.)

Освiтньо-професiйна програма бакалавра “Прикладне програмування” (2020 р.)

Освiтньо-професiйна програма бакалавра “Прикладне програмування” (2021 р.)

Освiтньо-професiйна програма бакалавра “Прикладне програмування” (2024 р.)

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчальний план 2018-2019
Навчальний план 2019-2020
Навчальний план 2020-2021
Навчальний план 2021-2022
Навчальний план 2022-2023

Навчальні дисципліни кафедри:

Вступ до університетських студій
Іноземна мова за професійпим спрямуванням
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Дискретна математика
Математичний аналіз
Алгоритмізація та основи програмування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Алгоритми та структури даних
Дослідження операцій
Інформаційні системи електронного документообігу
Українська та зарубіжна культура
Основи екології
Науковий образ світу
Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів
Комп’ютерна графіка та мультимедіа
Бази даних
Об’єктно-орієнтоване програмування
Безпека мереж і комп’ютерних систем
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Соціально-політичні студії
Технологічна (виробнича) практика
Філософія
Проектування та моделювання систем
Захист інтелектуальної власності
Переддипломна (виробнича) практика
Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи
Чисельні методи
Комп’ютерні мережі та системи
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Архітектура комп’ютерів
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
Інтелектуальний аналіз даних
Курсова робота:
теми робіт
методичні рекомендації до написання курсової роботи
Операційні системи
Інтелектуальні системи
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр”
Комплексний іспит зі спеціальності (Підсумкова атестація)
Вибірковий блок “Веб-програмування, веб-дизайн”
Веб-технології та веб-дизайн
Методи оброблення зображень
Архітектура веб-систем
Проектування і програмування сайтів (2020)
Віртуальні системи
Скриптові мови
Мультимедійні технології
Комп’ютерна та інженерна графіка
Графічні редактори проектування сайтів
Проектування та впровадження Інтернет і веб-сервісів
Хмарні сервіси
Хмарні технології
Вибірковий блок “Прикладне програмування та обчислення”
Прикладне програмне забезпечення
Системне та прикладне програмне забезпечення
Пакети прикладних програм
Компонентне та предметно орієнтоване програмування
Кросплатформне програмування
Паралельні та розподілені обчислення
Функціональне програмування
Програмування застосунків в середовищі Java
Архітектура мобільних операційних систем і пристроїв
Веб-технології і програмування сайтів
Хмарні сервіси та обчислення
Перелік №1
Data Science
Аудит інформаційних систем (2018)
Машинне навчання (2020)
Перелік №2
Технології розроблення програмних систем
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Перелік №3
Електронна комерція
Електронне урядування

Адреса кафедри ПІС:
Україна, м. Київ
вул. Богдана Гаврилишина, 24
телефони: (044) 481-45-49, (096) 923-96-67
телефон приймальної
комісії: (044) 481-45-52
E-mail: vstup.ais.knu@gmail.com

Зв’яжіться з нами

Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Нормативні документи про право на вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін

Наказ

Заява про запис на вивчення дисциплін вільного вибору *

Заява про запис на вивчення дисциплін блоку спеціалізації *

Презентація ОПП “Прикладне програмування”