м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-82, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Освітня програма «Прикладне програмування»

Освiтньо-професiйна програма бакалавра «Прикладне програмування» (2018 р.)

Освiтньо-професiйна програма бакалавра «Прикладне програмування» (2020 р.)

Освiтньо-професiйна програма бакалавра «Прикладне програмування» (2021 р.)

Навчальний план 2018-2019
Навчальний план 2019-2020
Навчальний план 2020-2021
Навчальний план 2021-2022

Навчальні дисципліни кафедри:

Алгебра (2018)
Лінійна алгебра та аналітична геометрія (2020)
Дискретна математика
Іноземна мова
Українська та зарубіжна культура
Математичний аналіз
Алгоритмізація та основи програмування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Алгоритми та структури даних
Дослідження операцій
Інформаційні системи електронного документообігу
Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів
Комп’ютерна графіка та мультимедіа
Науковий образ світу
Бази даних
Об’єктно-орієнтоване програмування
Основи екології
Безпека мереж і комп’ютерних систем
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Технологічна (виробнича) практика
Моделювання систем (2018)
Проектування та моделювання систем (2020)
Захист прав інтелектуальної власності
Переддипломна (виробнича) практика
Дипломна робота
Чисельні методи
Філософія
Комп’ютерні мережі (2018)
Комп’ютерні мережі та системи (2020)
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Архітектура комп’ютерів
Соціально-політичні студії
Теорія прийняття рішень (2018)
Теорія прийняття рішень (2021)
Системний аналіз та теорія прийняття рішень (2020)
Інтелектуальний аналіз даних
Курсова робота:
теми робіт
методичні рекомендації
Операційні системи
Інтелектуальні системи
Методи штучного інтелекту
Комплексний іспит зі спеціальності (Підсумкова атестація)
Вибірковий блок «Веб-програмування, веб-дизайн»
Веб-технології та веб-дизайн
Методи оброблення зображень
Проектування і програмування сайтів
Віртуальні системи
Скриптові мови
Мультимедійні технології
Комп’ютерна та інженерна графіка
Проектування та впровадження Інтернет і веб-сервісів
Хмарні сервіси
Вибірковий блок «Прикладне програмування та обчислення»
Прикладне програмне забезпечення (2018)
Системне та прикладне програмне забезпечення (2020)
Пакети прикладних програм
Компонентне та предметно орієнтоване програмування
Кросплатформне програмування
Паралельні та розподілені обчислення
Функціональне програмування
Програмування застосунків в середовищі Java
Архітектура мобільних операційних систем і пристроїв
Веб-технології і програмування сайтів
Хмарні сервіси та обчислення
Перелік №1
Data Science
Аудит інформаційних систем (2018)
Машинне навчання (2020)
Перелік №2
Технології розроблення програмних систем
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Перелік №3
Електронна комерція
Електронне урядування

Адреса кафедри ПІС:
Україна, м. Київ
вул. Богдана Гаврилишина, 24
телефони: (044) 481-45-82, (096) 923-96-67
телефон приймальної
комісії: (044) 481-45-52
E-mail: vstup.ais.knu@gmail.com

Зв’яжіться з нами

Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Нормативні документи про право на вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін

Наказ

Заява про запис на вивчення дисциплін вільного вибору *

Заява про запис на вивчення дисциплін блоку спеціалізації *

Презентація ОПП «Прикладне програмування»

Результати обговорення освітньо-професійної програми «Прикладне програмування» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

№ з/пАвтор пропозиції / стос. до гр. стейкхолдерівДата надходження пропозиції / розгляду на зас. кафедриСуть пропозиції / відгукуІнформація від гаранта ОПП про врахування пропозиції / обґрунтування причини неврахування пропозиції
1Гарант освітньо-професійної програми Плескач В.Л.(пр. зас. кафедри ПІС № 1 від 31.08.2019 р).Зміни до опису ОПП у зв’язку з введенням у дію  стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»Враховано
2Пропозиція старости групи Павелко Т. М.(пр. зас. кафедри ПІС № 13 від 29.03.2021 р).НД.30 ІПЗ Курсова роботаВраховано
3Пропозиція роботодавця ІТ компанії «Skyglyph»(пр. зас. кафедри ПІС № 14 від 12.04.2021 р).Перейменування дисциплін у вибірковому блоціВраховано