м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Освітня програма “Управляючі інформаційні системи”

Освiтньо-професiйна програма магiстра “Управляючi iнформацiйнi системи”

Навчальний план

Навчальні дисципліни кафедри:

Інтелектуальні системи та мережі
Основи інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Основи менеджменту
Комплексний іспит зі спеціальності
Переддипломна практика
Комп’ютеризовані системи управління та автоматики
Багатовимірний аналіз даних
Інфокомунікаційні системи
Чисельні методи та моделювання
Проектування та моделювання інформаційних систем
Методологія та організація наукових досліджень
Інтегровані системи управління
Спеціалізація “Інженерія даних і знань
Проектування, впровадження та експлуатація баз даних
Безпека мереж
Грід-системи та технології хмарних обчислень
Спеціалізація “Комп’ютерна графіка та дизайн
Компютерна анімація
Веб-програмування
Графічні презентації в Інтернет
Технології веб-дизайну
Настільні видавничі системи Desktop Publishing
Комп’ютерний 3D-дизайн

Вибір студентами дисциплін блоку спеціалізації

Нормативні документи про право на вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін

Наказ

Заява про запис на вивчення дисциплін блоку спеціалізації

Презентація ОПП “Управляючі інформаційні системи”