м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Проекти

Науково-дослідна робота 18КП064-03 “Математичне моделювання макрофінансових ризиків в умовах економічного зростання з використанням інформаційних технологій” (номер держреєстрації – 0119U003669) (Науковий керівник – В.Л. Плескач)

Здійснено  аналіз фінансових рішень на макрорівні, побудовано математичну модель взаємозв’язку монетарної та фіскальної політики, реалізовано розрахунок реального ефективного обмінного курсу гривні на основі аналізу його динаміки та надано рекомендації стосовно оптимізації валютної політики в Україні. Здійснено моделювання макрофінансових ризиків та запропоновано способи їх мінімізації.

Еразмус 1

Еразмус 2

Еразмус 3