м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Співробітники

Щиро вітаю Вас, шановні студенти, на кафедрі прикладних інформаційних систем.
Сподіваюсь, що наше спільне майбутнє принесе Вам справжнє професійне задоволення від опанування новітніх інформаційних технологій. Ви не дарма обрали саме нашу кафедру, адже в нас, замість сухої теорії, студенти вивчають практичні знання, які допоможуть Вам стати професіоналом. Чекаємо Вас на кафедрі прикладних інформаційних систем!

З повагою та найкращими побажаннями, Плескач Валентина Леонідівна, завідувач кафедри Прикладних Інформаційних Систем
Плескач Валентина Леонідівна
Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, Професор,
Завідувач кафедри прикладних інформаційних систем
П.І.Б.Плескач Валентина Леонідівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаДоктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах». 08.00.03 − Економіка та управління національним господарством, «Формування ринку інформаційних послуг в Україні»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)З 1988 року – інженер відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 1989-1991 рр. − інженер-програміст відділу систем автоматизованого проектування машинобудівельного заводу «Іскра». В 1991 р. вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. З 2002 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій і дизайну та професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, професора кафедри фінансів КНТЕУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 2004 – 2014 рр. – завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. З 2014 р. – професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка. З вересня 2016 року – завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 200 наукових праць, серед яких 20 монографій, 3 навчальні посібники, 76 статей у фахових виданнях України, 74 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 10.
Наукові інтересиІнформаційно-аналітичні та автоматизовані інформаційні системи (ERP), системи економіко-математичного моделювання, планування і прогнозування, цифрова економіка, електронна комерція
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Член спецради Д26.001.48 по захисту кандидатських і докторських дисертацій економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Німеччини, Словаччини.
НагородиПодяка Міністерства фінансів України, Подяка Міністерства освіти і науки України

Сайко Володимир Григорович
Доктор технічних наук, професор
П.І.Б.Сайко Володимир Григорович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаДоктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київське вище військове інженерне училище зв’язку Військовий радіоінженер
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)20.01.09 – Загальні основи та системи управління, в тому числі зв’язок у Збройних Силах, спецтема. 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, «Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв’язку по багатопроменевим каналам»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1988-1998 рр. Київське вище військове інженерне училище зв’язку , ад’юнкт, викладач, старший викладач, доцент. 1998-2001 рр. Національна академія оборони  України, доцент. 2003-2017 рр. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, доцент, професор, завідувач кафедри, проректор з наукової роботи. З 2017 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 314 наукових праць, серед яких 5 монографій, 10 навчальний посібник, 84 статей у фахових виданнях України, 132 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 4.
Наукові інтересиМережі мобільного зв’язку 5G , мережі ІоТ/М2М, телекомунікаційні системи терагерцового діапазону.
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Член спеціалізованої вченої ради у Національному авіаційному  університеті Д 26.062.19.  Член редакційної колегії фахового видання «Наукоємні технології» Голова ради органу сертифікації техніки зв’язку ДП «Укрчастотнагляд».
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю.
НагородиПодяка Міністерства освіти і науки України,
Грамота Міністерства освіти і науки України,
Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Київського міського голови.
Зосімов В’ячеслав Валерійович
Доктор технічних наук, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладних інформаційних систем
П.І.Б.Зосімов В’ячеслав Валерійович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаДоктор технічних наук, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладних інформаційних
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський національний університет «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: інтелектуальні системи прийняття рішень. Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)05.13.06.- Інформаційні технології Тема дисертації: «Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів»
01.05.03. – математичне і програмне забезпечення обчислювальних систем і машин. Тема дисертації: «Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних корпоративних веб-ресурсів».
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2012-2022 рр. –  Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. Викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри.
2022 – по теперішній час –  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри прикладних інформаційних систем
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 70 публікацій, з них 60 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних (12 публікацій входить у видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS, 6 з яких включені до міжнародної наукометричної бази даних WoS), 12 cвідоцтво про реєстрацію авторського права та тези у матеріалах науково-технічних конференцій, 5 навчальних посібників, 3 колективні монографії. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 6.
Наукові інтересиВеб-технології, Моделювання складних систем та процесів, управління ІТ-проєктами
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Естонії, Республіки Болгарія
Нагороди 
Ващіліна Олена Валеріївна
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
П.І.Б.Ващіліна Олена Валеріївна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський університет імені Тараса Шевченка. Механік. Математик-прикладник
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла, «Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2005 – 2019     Національний транспортний університет, кафедра вищої математики, доцент; 2000 – 2005    Компанія Softline IT, менеджер по роботі з клієнтами, інженер-програміст; 1998 – 2000    Український транспортний університет, кафедра вищої математики, асистент; 1995 – 1998    Український транспортний університет, кафедра вищої математики, аспірант.
Наукові праці (Кількість і їх типи)59 наукових праць, серед яких 2 колективні монографії, 34 статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 12 тез доповідей на конференціях, 11- навчально-методичного характеру. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 6.
Наукові інтересиМоделювання та чисельний аналіз критичних станів механічних систем
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Краснощок Віктор Миколайович
Кандидат технічних наук, доцент
П.І.Б.Краснощок Віктор Миколайович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)НТТУ «КПІ», спеціальність «комп’ютерізовані системи обробки інформації та управління», кваліфікація – магістр
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема)05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, «Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1999-2004 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, асистент. 2004-2008 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач. 2008-2017 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, доцент. 2017-2020 рр. Національна академія внутрішніх справ, доцент.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 50 наукових праць, серед яких 2 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель, 11 статей у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях.
Наукові інтересиБази даних, сховища даних
Участь в об’єднаннях, радах і т.д. 
Міжнародна активність, участь у проектах 
НагородиПочесна грамота ректора КНТЕУ, Почесна грамота деснянської райдержадміністрації

Булгакова Олександра Сергіївна
Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
П.І.Б.Булгакова Олександра Сергіївна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський національний університет «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: інтелектуальні системи прийняття рішень. Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)05.13.06.- Інформаційні технології Тема дисертації: «Узагальнений ітераційний алгоритм індуктивного моделювання з застосуванням мережевих технологій»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2007-2022 рр. –  Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. Викладач, старший викладач, доцент.
2022 – по теперішній час –  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 60 публікацій, з них 50 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних (12 публікацій входить у видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS, 6 з яких включені до міжнародної наукометричної бази даних WoS), 10 cвідоцтво про реєстрацію авторського права та тези у матеріалах науково-технічних конференцій, 5 навчальних посібників, 3 колективні монографії. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 7.
Наукові інтересиМетоди та системи штучного інтелекту, моделювання складних систем та процесів, 3-D моделювання
Участь в об’єднаннях, радах і т.д. 
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Чеської Республіки, Республіки Болгарія.
НагородиПочесні грамоти Міністерства освіти та науки України, Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації м. Миколаєва

Шолохов Олексій Вікторович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
П.І.Б.Шолохов Олексій Вікторович
Науковий ступінь, вчене звання, посадакандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, системи керування літальними апаратами і комплексами
Захищена дисертація (спеціальність, тема)Дисертація кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень: «Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2001-2018р.р. – інженер-конструктор, провідний інженер, начальник групи Казенного підприємства «ЦКБ «Арсенал»; 2005-2020р.р. – асистент кафедри математичних методів системного аналізу Науково-навчального комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»
Наукові праці (Кількість і їх типи)19 наукових праць, серед яких 13 статей у фахових виданнях, з них 7 в виданнях, що індексуються в науко метричної базі SCOPUS
Наукові інтересиОцінювання станів динамічних систем в умовах невизначеності; теорія управління; теорія оптимальних рішень; системний аналіз; системи автоматичного керування рухомими об’єктами
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектахПриймав участь в виконанні науково-дослідних проектах: «Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику» та «Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації»
НагородиВідзначений галузевими грамотами як кращий працівник космічної галузі України
Жихарєва Юлія Ігорівна
Кандидат фізико-математичних наук, асистент
П.І.Б.
Жихарєва Юлія Ігорівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Донецький національний університет
Математик-статистик, аналітик
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема)01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика,
«Сингулярні розподіли ймовірностей, пов’язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота».
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2012-2013 рр. Луганський національній університет імені Тараса Шевченка, старший викладач.
2013-2014 рр. Луганський національній університет імені Тараса Шевченка, філія Інституту економіки промисловості НАН України, науковий співробітник.
2014-2016 рр. Державний університет телекомунікацій, доцент.
З 2014. Інститут економіки промисловості НАН України, старший науковий співробітник.
Наукові праці (Кількість і їх типи)36 наукових праць, серед яких 7 статей у журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 2 наукові доповіді, 16 статтей у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.
Наукові інтересиТеорія ймовірностей та математична статистика, фрактальний аналіз.
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди

Криволапов Ярослав Володимирович Асистент

П.І.Б.Криволапов Ярослав Володимирович  
Науковий ступінь, вчене звання, посадаАсистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Факультет інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю прикладна математика. Інженер-математик.
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1988-2000 рр. кафедра технічної кібернетики Київського політехнічного інституту, аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник. Брав участь у виконанні робіт по тематиці, пов’язаної з розробкою автоматизованих систем для наукових досліджень. 2000-2004 рр. Державне науково-виробниче підприємство «ПРИЛАДИ АВТОМАТИКА СИСТЕМИ», науковий співробітник. 2005-2012 рр. “Український енергетичний альянс”, 2013-2021 рр. ТОВ “Транспортні системи України”,науковий співробітник.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Має публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних і публікації тез доповідей  матеріалів науково-технічних конференцій.
Наукові інтересиКомп’ютерні науки
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Пирог Микола Володимирович
Асистент
П.І.Б.Пирог Микола Володимирович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаАсистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», магістр з інформаційних управляючих систем та технологій
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2014-2016 – Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», викладач;
2016-2017 – Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія», викладач;
2017 – Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач;
2017 – по теперішній час – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент
Наукові праці (Кількість і їх типи)36 наукових праць, серед яких 11 статей у фахових та закордонних виданнях, 25 тези доповідей на конференціях.
Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.
Наукові інтересиWeb-технології, web-розробка, електронне урядування, інформаційні системи електронного волевиявлення.
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди

Білий Роман Олександрович
Асистент

П.І.Б.Білий Роман Олександрович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаАсистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Університет міста Манчестер (Великобританія), МБА
Магістр
Донецький національний університет
Математик-статистик, аналітик
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2021-2022 рр. Колледж DAN.IT, викладач
2020 – 2021 рр. Комп’ютерна академія “Шаг”, викладач
2019 – 2020 рр Школа “Robocode”, викладач
Наукові праці (Кількість і їх типи)
Наукові інтересиТеорія ймовірностей та математична статистика, фінансова та актуарна математика, нейронні мережі, методи дослідження даних, методи фінансового моделювання, цифрова економіка, аналіз великих даних, автоматизація бізнес процесів, робототехніка
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Макаренко Світлана Анатоліївна
Провідний фахівець
П.І.Б.Макаренко Світлана Анатоліївна
Науковий ступінь, вчене звання, посадапровідний фахівець кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)
Наукові праці (Кількість і їх типи)
Наукові інтереси
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.   –
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди