м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-82, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Співробітники

Щиро вітаю Вас, шановні студенти, на кафедрі прикладних інформаційних систем.
Сподіваюсь, що наше спільне майбутнє принесе Вам справжнє професійне задоволення від опанування новітніх інформаційних технологій. Ви не дарма обрали саме нашу кафедру, адже в нас, замість сухої теорії, студенти вивчають практичні знання, які допоможуть Вам стати професіоналом. Чекаємо Вас на кафедрі прикладних інформаційних систем!

З повагою та найкращими побажаннями, Плескач Валентина Леонідівна, завідувач кафедри Прикладних Інформаційних Систем
Плескач Валентина Леонідівна
Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, Професор,
Завідувач кафедри прикладних інформаційних систем
П.І.Б.Плескач Валентина Леонідівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаДоктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах». 08.00.03 − Економіка та управління національним господарством, «Формування ринку інформаційних послуг в Україні»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)З 1988 року — інженер відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 1989-1991 рр. − інженер-програміст відділу систем автоматизованого проектування машинобудівельного заводу «Іскра». В 1991 р. вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. З 2002 р. — доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій і дизайну та професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, професора кафедри фінансів КНТЕУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 2004 — 2014 рр. — завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. З 2014 р. — професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка. З вересня 2016 року — завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 200 наукових праць, серед яких 20 монографій, 3 навчальні посібники, 76 статей у фахових виданнях України, 74 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 10.
Наукові інтересиІнформаційно-аналітичні системи, інтелектуальні системи, системи економіко-математичного моделювання, планування і прогнозування, цифрова економіка, електронний бізнес, електронна комерція
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Член спецради Д26.001.48 по захисту кандидатських і докторських дисертацій економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Німеччини, Словаччини.
НагородиПодяка Міністерства фінансів України

Сайко Володимир Григорович
Доктор технічних наук, професор
П.І.Б.Сайко Володимир Григорович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаДоктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київське вище військове інженерне училище зв’язку Військовий радіоінженер
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)20.01.09 – Загальні основи та системи управління, в тому числі зв’язок у Збройних Силах, спецтема. 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, «Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв’язку по багатопроменевим каналам»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1988-1998 рр. Київське вище військове інженерне училище зв’язку , ад’юнкт, викладач, старший викладач, доцент. 1998-2001 рр. Національна академія оборони  України, доцент. 2003-2017 рр. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, доцент, професор, завідувач кафедри, проректор з наукової роботи. З 2017 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 314 наукових праць, серед яких 5 монографій, 10 навчальний посібник, 84 статей у фахових виданнях України, 132 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 4.
Наукові інтересиМережі мобільного зв’язку 5G , мережі ІоТ/М2М, телекомунікаційні системи терагерцового діапазону.
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Член спеціалізованої вченої ради у Національному авіаційному  університеті Д 26.062.19.  Член редакційної колегії фахового видання «Наукоємні технології» Голова ради органу сертифікації техніки зв’язку ДП «Укрчастотнагляд».
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю.
НагородиПодяка МОН України, Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Київського міського голови.
Бойко Юлія Петрівна
Кандидат технічних наук, доцент
П.І.Б.Бойко Юлія Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат  технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Національний авіаційний університет. Інженер з комп’ютерних систем
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі, «Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень».
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2005-2018 рр. –  Національний авіаційний університет. Викладач-стажист, асистент, доцент. 2018 — по теперішній час –  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 50 наукових праць, серед яких 5 колективних монографій, 4 навчальні посібники, 20 статей у фахових виданнях України, 20 тез доповідей на конференціях, 1 патент на винахід, 3 авторські свідоцтва на комп’ютерні програми. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 4.
Наукові інтересиСистеми підтримки прийняття рішень, кодування
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01 у Національному авіаційному університеті (2017 – 2018 рр.). Учений секретар науково-технічної ради у Національному авіаційному університеті (2016 – 2017 рр.).
Міжнародна активність, участь у проектах 
Нагороди 
Ващіліна Олена Валеріївна
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
П.І.Б.Ващіліна Олена Валеріївна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Київський університет імені Тараса Шевченка. Механік. Математик-прикладник
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)01.02.04 — Механіка деформівного твердого тіла, «Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2005 – 2019     Національний транспортний університет, кафедра вищої математики, доцент; 2000 – 2005    Компанія Softline IT, менеджер по роботі з клієнтами, інженер-програміст; 1998 – 2000    Український транспортний університет, кафедра вищої математики, асистент; 1995 – 1998    Український транспортний університет, кафедра вищої математики, аспірант.
Наукові праці (Кількість і їх типи)59 наукових праць, серед яких 2 колективні монографії, 34 статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 12 тез доповідей на конференціях, 11- навчально-методичного характеру. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 6.
Наукові інтересиТеоретичний та комп’ютерний аналіз критичних станів механічних систем
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Домрачев Володимир Миколайович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
П.І.Б.Домрачев Володимир Миколайович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем  факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Московський фізико-технічний інститут. Системи автоматичного управління
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема;)01.01.09 – математична кібернетика, «Дослідження властивостей програм інструментами λ-числення».
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1972-1994 рр. Інститут кібернетики НАН України. Науковий співробітник. 1994-2011 рр. Національний банк України, головний економіст. 2011-2013 рр. Державний університет інформаційно – комунікаційних технологій, професор кафедри безпеки інформаційних технологій. 2014 Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», провідний науковий співробітник. 2017-по теперішній час. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 230 наукових праць, серед яких 5 монографій, 10 навчальних посібників, 1 підручник,  73 статей у фахових виданнях України. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 8.
Наукові інтересиКомп’ютерні науки, фінансові технології
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.Українська академія інформатики, Еколого – медична академія, державний службовець.
Міжнародна активність, участь у проектахУчасть у міжнародних конференціях
Нагороди 
Краснощок Віктор Миколайович
Кандидат технічних наук, доцент
П.І.Б.Краснощок Віктор Миколайович
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)НТТУ «КПІ», спеціальність «комп’ютерізовані системи обробки інформації та управління», кваліфікація – магістр
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема)05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, «Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1999-2004 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, асистент. 2004-2008 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач. 2008-2017 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, доцент. 2017-2020 рр. Національна академія внутрішніх справ, доцент.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 50 наукових праць, серед яких 2 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель, 11 статей у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях.
Наукові інтересиБази даних, математичне моделювання
Участь в об’єднаннях, радах і т.д. 
Міжнародна активність, участь у проектах 
НагородиПочесна грамота ректора КНТЕУ, Почесна грамота деснянської райдержадміністрації

Міронова Вікторія Леонідівна
Кандидат технічних наук, доцент
П.І.Б.Міронова Вікторія Леонідівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Європейський університет. Магістр з інтелектуальних систем прийняття рішень
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)05.13.06 – Інформаційні технології, Адаптивна інтелектуалізація інформаційно-аналітичної технології з безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2006-2016 рр. Асистент, старший викладач, доцент кафедри інформаційних систем і технології Національного транспортного університету 2005 – 2016рр. Розробник програмного забезпечення ТОВ «DevelopEX» 2016-2020рр. Старший, провідний інженер розробник програмного забезпечення ТОВ «EPAM systems» 2016-2020 рр. доцент кафедри прикладних інформаційних систем Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 70 наукових праць, серед яких 1 монографій, 2 навчальні посібники, 32 статей у фахових виданнях України, 40 тез доповідей на конференціях. Індекс у Google Scholar – 3.
Наукові інтересиІнформаційні системи і технології, проектування та розробка веб-систем, інтелектуальні транспортні системи
Участь в об’єднаннях, радах і т.д. 
Міжнародна активність, участь у проектахБере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Словаччини, Німеччини та США.
НагородиЗ 2013 по 2015 стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених

Шолохов Олексій Вікторович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
П.І.Б.Шолохов Олексій Вікторович
Науковий ступінь, вчене звання, посадакандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», системи керування літальними апаратами і комплексами
Захищена дисертація (спеціальність, тема)Дисертація кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень: «Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою»
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2001-2018р.р. – інженер-конструктор, провідний інженер, начальник групи Казенного підприємства «ЦКБ «Арсенал»; 2005-2020р.р. — асистент кафедри математичних методів системного аналізу Науково-навчального комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»
Наукові праці (Кількість і їх типи)19 наукових праць, серед яких 13 статей у фахових виданнях, з них 7 в виданнях, що індексуються в науко метричної базі SCOPUS
Наукові інтересиОцінювання станів динамічних систем в умовах невизначеності; теорія управління; теорія оптимальних рішень; системный анализ; системи автоматичного керування рухомими об’єктами
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектахПриймав участь в виконанні науково-дослідних проектах: «Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику» та «Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації»
НагородиВідзначений галузевими грамотами як кращий працівник космічної галузі України
Гарко Ірина Ігорівна
Кандидат фізико-математичних наук, асистент
П.І.Б.Гарко Ірина Ігорівна
Науковий ступінь, вчене звання, посадаКандидат фізико-математичних наук, асистент
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Математик, викладач математики, вчитель економіки та інформатики
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема)01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, «Фрактальні властивості ймовірнісних мір, породжених поліосновними розкладами дійсних чисел, та їх застосування».
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2014-2017 рр. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, асистент З 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент З 2018 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», старший викладач
Наукові праці (Кількість і їх типи)Більше 30 наукових праць, серед яких 2 статті у журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 1 навчальний посібник, 4 статті у фахових виданнях України, 20 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.
Наукові інтересиТеорія ймовірностей та математична статистика, фрактальний аналіз, системи числення
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.2017 р. Член Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Член Ради молодих вчених  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Міжнародна активність, участь у проектах1. Marie Curie Actions “People”, International Research Staff Exchange Scheme “IRSES” “Structure and Evolution of Complex systems with Applications in Physics and Life Sciences” (2015-2017 рр.) 2. Участь у розробці держбюджетної теми «Багаторівневий аналіз сингулярних ймовірнісних мір та його застосування» (2013-2015 рр.) 3. Участь у розробці держбюджетної теми «Фрактальний аналіз розподілів випадкових величин типу Джессена-Вінтнера та його застосування», (2017-2019 рр.)
Нагороди2012 р. Премія київського міського голови для молодих науковців 2014 р. Срібна медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 рр.»  
Жихарєва Юлія Ігорівна
Кандидат фізико-математичних наук, асистент

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри прикладних інформаційних систем. Освіта: Донецький національний університет, математичний факультет. Магістр зі спеціальності «Статистика». Кваліфікація: математик-статистик, аналітика банківської та страхової справи (2006 р.). Аспірантура: НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра вищої математики, спеціальність 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика (2007-2010 р.р.). У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Сингулярні розподіли ймовірностей, пов’язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота». Сфера наукових інтересів: тополого-метричні і фрактальні властивості об’єктів зі складною локальною будовою; теорія фракталів; неперервні ніде не диференційовані функції; динамічні моделі загальної рівноваги для для дослідження ринку акцій; математичне моделювання розподілу фізичних властивостей в на норозмірних об’єктах. Основні досягнення: Доведено критерії належності розподілу випадкових величин, представлених знакододатними рядами Люрота, кожному з чистих лебегівських типів. Описано точковий і неперервний спектри розподілу випадкових величин, їх тополого-метричні властивості. Методом мінімізації визначена цільова функція в оптичних координатах для плівок In2O3 і In2O3:Sn. Побудовано динамічну модель загальної рівноваги при наявності ринку акцій. Опубліковано 27 наукових праць, з яких 2 включено до науково-метричної бази Scopus, 12 входять до переліку фахових видань України, 1 наукова доповідь, 12 тез міжнародних конференцій

Криволапов Ярослав Володимирович Асистент

П.І.Б.Криволапов Ярослав Володимирович  
Науковий ступінь, вчене звання, посадаАсистент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Факультет інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю прикладна математика. Інженер-математик.
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)1988-2000 рр. кафедра технічної кібернетики Київського політехнічного інституту, аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник. Брав участь у виконанні робіт по тематиці, пов’язаної з розробкою автоматизованих систем для наукових досліджень. 2000-2004 рр. Державне науково-виробниче підприємство «ПРИЛАДИ АВТОМАТИКА СИСТЕМИ», науковий співробітник. 2005-2012 рр. “Український енергетичний альянс”, 2013-2021 рр. ТОВ «Транспортні системи України»,науковий співробітник.
Наукові праці (Кількість і їх типи)Має публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних і публікації тез доповідей  матеріалів науково-технічних конференцій.
Наукові інтересиКомп’ютерні науки
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Пирог Микола Володимирович
Асистент
П.І.Б.Пирог Микола Володимирович
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», магістр з інформаційних управляючих систем та технологій
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)2014-2016 – Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», викладач 2016-2017 – Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія», викладач 2017 – Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач 2017 – по теперішній час – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент
Наукові праці (Кількість і їх типи)29 наукових праць, серед яких 7 статей у фахових та закордонних виданнях, 22 тези доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.
Наукові інтересиЕлектронне урядування, інформаційні системи електронного волевиявлення
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди
Голоцукова Таміла Геннадіївна
Провідний фахівець
П.І.Б.Голоцукова Таміла Геннадіївна
Науковий ступінь, вчене звання, посадапровідний фахівець кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій
Вища освіта (Назва закладу, кваліфікація)Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, магістр публічного управління та адміністрування
Захищена дисертація (Кандидатська: спеціальність, тема; Докторська: спеціальність, тема)
Досвід роботи (Роки, назва установи, посада)В лютому 2017 року прийнята на посаду провідного інженер-програміста відділу координації та контролю навчального процесу до Київського національного університету культури і мистецтв. З серпня 2021 року прийнята на посаду провідного фахівця кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Наукові праці (Кількість і їх типи)
Наукові інтереси
Участь в об’єднаннях, радах і т.д.   —
Міжнародна активність, участь у проектах
Нагороди