м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Публікаційна активність (монографії, підручники, навчальні посібники)

Наукові та навчальні видання

В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина. Агентні технології: Монографія. – Київ. нац. торг.-екон. університет. – Київ, 2005. – 338 c.
Переглянути

Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – Київ: Знання, 2007. – 535 с.
Переглянути

Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах.: Підручник. – Київ: Знання, 2011. – 718 с.
Переглянути

Наритник Т.М., Сайко В.Г. Безпроводові системи зв’язку терагерцового  діапазону в телекомунікаційних мережах нового покоління. монографія.
Переглянути

П. В. Слободянюк, Т. М. Наритник, В. Г. Благодарний, В. Г. Сайко, В. Л. Булгач. Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу: Навч. посібник / За ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Кривуци та Т. М. Наритника.— К.: ДУІКТ, 2012.
Переглянути

Математичне програмування. Методичні вказівки та індивідуальні тестові завдання для студентів стаціонарної форми навчання. Кредитно-модульна система навчання. / Укл. В.І. Гуляєв, В.Г. Дегтярь, О.В. Ващіліна, Л.С. Межейнікова ,Л.В. Гловач. – К.: НТУ, 2007. – 170 с.
Переглянути

Булгакова О. С., Зосімов В. В., Поздєєв В. О. Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика: навчальний посібник /
О. С. Булгакова, В. В. Зосімов, В. О. Поздєєв. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 356 с.
Переглянути