м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Освітньо-наукова програма “Інформаційні системи”

Освiтньо-наукова програма магістра “Інформаційні системи” ( з міжнародною мобільністю)

Освiтньо-наукова програма магістра “Інформаційні системи” у зв’язку з введенням стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для магістерського рівня

Проект ОНП ІС

Наказ про заміну гаранта освітньо-наукової програми магістра “Інформаційні системи”

Відомості про самооцінювання ОНП ІС

Навчальний план 2021-22 н.р.
Навчальний план 2022-23 н.р.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Презентація ОНП “Інформаційні системи”

Угода та Меморандум з University of Žilina

Навчальний план освітньої магістерської програми «Інформаційні системи» жилінського університету.

Налагоджування параметрів веб-сторінки навчального плану освітньої магістерської програми «Інформаційні системи» жилінського університету.

РЕЦЕНЗІЇ

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, доктор фізико-технічних наук, професор Валерій ГАВРИЛЕНКО
Директор Інституту програмних систем, доктор технічних наук Ігор СІНІЦИН
Технічний директор Softengi Ілля ГАНДЗЕЙЧУК
Assoc. Prof. Dr. Nikolaj Goranin, CISM, CISA
Vilnius Gediminas Technical University

Тематика кваліфікаційних робіт магістра

Обов’язкові освітні компоненти ОП

Сучасні системи баз даних (Проект 1)
Теорія алгоритмів
Оптимізація інфокомунікаційних мереж
Професійна і корпоративна етика
Управління проектами
Теорія інформації
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Технології обробки даних
Архітектура інформаційних систем (Проект 2)
Криптографія та інформаційна безпека
Програмування систем реального часу
Методика викладання спеціальних дисциплін з інформаційних технологій у закладах вищої освіти
Переддипломна науково-дослідницька практика
Кваліфікаційна робота магістра

Вибіркові освітні компоненти ОП

Адреса кафедри ПІС:
Україна, м. Київ
вул. Богдана Гаврилишина, 24
телефони: (044) 481-45-49, (096) 923-96-67
телефон приймальної
комісії: (044) 481-45-52
E-mail: vstup.ais.knu@gmail.com

Зв’яжіться з нами

Основні нормативно-правові документи

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Критерії нарахування додаткових балів до академічного рейтингу
Порядок обрання, призначення й звільнення старост академічних груп
Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУ імені Тараса Шевченка
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка
Положення про спільну лабораторію факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ІТ-компанії
Положення про студентський гурток факультету інформаційних технологій
Порядок нарахування додаткових балів

Положення про валвдацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти

Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Нормативні документи про право на вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін

Наказ

Заява про запис на вивчення дисциплін вільного вибору *

Заява про запис на вивчення дисциплін блоку спеціалізації *

Результати обговорення освітньо-наукової програми «Інформаційні системи» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з/п  Автор пропозиції / стос. до гр. стейкхолдерівДата надходження пропозиції / розгляду на зас. кафедри  Суть пропозиції / відгуку Інформація від гаранта ОПП про врахування пропозиції / обґрунтування причини неврахування пропозиції
 1Завідувач кафедри, професор Плескач В.Л. (пр. зас. кафедри ПІС № 8 від 24.03.2022 р). Зміни до опису ОНП у зв’язку з введенням у дію стандарту Враховано
 2 Пропозиція роботодавця ІТ компанії Softengi Гандзейчука Іллі (пр. зас. кафедри ПІС № 9 від 18.04.2022 р).Перейменування навчальної дисципліни ОК2 Враховано
 3 Пропозиція роботодавця ІТ компанії «Skyglyph» (пр. зас. кафедри ПІС № 10 від 05.05.2022 р).Перейменування дисциплін у вибірковому блоці Враховано
4Пропозиція від студентів(пр. зас. кафедри ПІС № 11 від 13.03.2023 р).Щодо нового вибіркового блокуНові 3 навчальні дисципліни нового вибіркового блоку у процесі обговорення