м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Освітньо-наукова програма “Інформаційні системи”

Освiтньо-наукова програма магістра “Інформаційні системи” ( з міжнародною мобільністю)

Освiтньо-наукова програма магістра “Інформаційні системи” у зв’язку з введенням стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для магістерського рівня

Освiтньо-наукова програма магістра “Інформаційні системи” ( програма подвійного дипломування)

Наказ про заміну гаранта освітньо-наукової програми магістра “Інформаційні системи”

Відомості про самооцінювання ОНП ІС

Навчальний план 2021-22 н.р.
Навчальний план 2022-23 н.р.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Презентація ОНП “Інформаційні системи”

Угода та Меморандум з University of Žilina

Навчальний план освітньої магістерської програми «Інформаційні системи» жилінського університету.

Налагоджування параметрів веб-сторінки навчального плану освітньої магістерської програми «Інформаційні системи» жилінського університету.

Тематика кваліфікаційних робіт магістра

Обов’язкові освітні компоненти ОП

Сучасні системи баз даних (Проект 1)
Теорія алгоритмів
Оптимізація інфокомунікаційних мереж
Професійна і корпоративна етика
Управління проектами
Теорія інформації
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Технології обробки даних
Архітектура інформаційних систем (Проект 2)
Криптографія та інформаційна безпека
Програмування систем реального часу
Методика викладання спеціальних дисциплін з інформаційних технологій у закладах вищої освіти
Переддипломна науково-дослідницька практика
Кваліфікаційна робота магістра

Вибіркові освітні компоненти ОП

Адреса кафедри ПІС:
Україна, м. Київ
вул. Богдана Гаврилишина, 24
телефони: (044) 481-45-49, (096) 923-96-67
телефон приймальної
комісії: (044) 481-45-52
E-mail: vstup.ais.knu@gmail.com

Зв’яжіться з нами

Основні нормативно-правові документи

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Критерії нарахування додаткових балів до академічного рейтингу
Порядок обрання, призначення й звільнення старост академічних груп
Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУ імені Тараса Шевченка
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка
Положення про спільну лабораторію факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ІТ-компанії
Положення про студентський гурток факультету інформаційних технологій
Порядок нарахування додаткових балів

Положення про валвдацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти

Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Нормативні документи про право на вільний вибір навчальних дисциплін:

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін

Наказ

Заява про запис на вивчення дисциплін вільного вибору *

Заява про запис на вивчення дисциплін блоку спеціалізації *

Результати обговорення освітньо-наукової програми «Інформаційні системи» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з/п  Автор пропозиції / стос. до гр. стейкхолдерівДата надходження пропозиції / розгляду на зас. кафедри  Суть пропозиції / відгуку Інформація від гаранта ОПП про врахування пропозиції / обґрунтування причини неврахування пропозиції
 1Завідувач кафедри, професор Плескач В.Л. (пр. зас. кафедри ПІС № 8 від 24.03.2022 р). Зміни до опису ОНП у зв’язку з введенням у дію стандарту Враховано
 2 Пропозиція роботодавця ІТ компанії Softengi Гандзейчука Іллі (пр. зас. кафедри ПІС № 9 від 18.04.2022 р).Перейменування навчальної дисципліни ОК2 Враховано
 3 Пропозиція роботодавця ІТ компанії «Skyglyph» (пр. зас. кафедри ПІС № 10 від 05.05.2022 р).Перейменування дисциплін у вибірковому блоці Враховано
4Пропозиція від студентів(пр. зас. кафедри ПІС № 11 від 13.03.2023 р).Щодо нового вибіркового блокуНові 3 навчальні дисципліни нового вибіркового блоку у процесі обговорення